VvE – Vereniging van eigenaren en onderhoud

Het spreekt voor zich dat goed onderhoud belangrijk is voor het waardebehoud van uw appartement en voor uw woongenot. Hoe zit het met de verdeling van de onderhoudskosten van een appartementencomplex? Waar moet u op letten?

Eigenaar van een appartementsrecht

Als eigenaar van een appartementsrecht heeft u het gebruiksrecht van het privégedeelte en het recht van medegebruik van gemeenschappelijke gedeelten en bent u mede-eigenaar van het gehele appartementencomplex. Dit houdt in dat u als eigenaar mede verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het gehele gebouw.

Verdeling VvE onderhoudskosten.

De kosten voor de privégedeelten komen voor rekening van de eigenaren zelf. De kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen komen voor rekening van alle eigenaren samen.

Tip. Hoe de verdeling in de onderhoudskosten van privé en gezamenlijk is geregeld, is terug te vinden in de splitsingsakte.

Uitvoeren gezamenlijk VvE onderhoud.

Een goed onderhouden appartementencomplex betekent waardebehoud van het appartement en een beter woongenot.

Het belang van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is dan ook om gezamenlijk onderhoud uit te voeren. Om planmatig onderhoud uit te voeren, kan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als basis dienen. Een bouwkundige inspecteert het complex in detail op gebreken en maakt een tijdsplanning voor het plegen van onderhoud. Aan de hand van dit MJOP kunnen dan gelden worden gereserveerd.

Onenigheid in de VvE over de uitvoering van een MJOP

Vergaderbesluit. Het besluit tot het opstellen van een MJOP wordt genomen in de vergadering. Wat kunt u doen als de meerderheid in de vergadering van eigenaren besluit om geen noodzakelijk onderhoud te verrichten?

De eigenaar die het niet eens is met het besluit, kan zich binnen een maand nadat hij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit, wenden tot de kantonrechter. Het besluit kan dan op verzoek worden vernietigd door de rechter. Het besluit moet dan wel in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Ook kan de rechter op verzoek een machtiging afgeven die het weigeren of uitblijven van de noodzakelijke toestemming van de vergadering vervangt.

Wat is een splitsingsakte en voor wie is het onderhoud?.

Zoals gezegd, is in de splitsingsakte terug te vinden wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van welk gedeelte van het complex.

Afwijkende afspraken.

Soms worden er door de eigenaren afwijkende afspraken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in de vergadering besloten dat het onderhoud van de kozijnen voor de individuele eigenaar is en niet voor de gezamenlijke eigenaren, zoals is opgenomen in de splitsingsakte. Is dit besluit dan geldig?

Let op 1: Een besluit dat in strijd is met de splitsingsakte is nietig, oftewel: ongelding. Toch kan dit besluit wel geldig zijn als alle eigenaren het eens zijn met de afwijking.

Let op 2: Als er een nieuwe eigenaar komt, dan hoeft deze eigenaar zich niet te houden aan deze afspraak. Om het besluit geldig te laten zijn, moet de splitsingsakte wijzigen.

 

Bron: Tips en Advies Vastgoed

Wet dwingt Vereniging van Eigenaren tot opknappen

Eén op de drie Vereniging van Eigenaren zit te ‘slapen’. Geld voor onderhoud is er amper en ook een onderhoudsplan ontbreekt. Een nieuwe wet moet de VvE’s wakker schudden.

Volgens VvE Belang zijn die slapende VvE’s vooral te vinden in naoorlogse wijken in de vier grote steden en gaat het naar schatting om 40.000 (met name) portiekflats en beneden- en bovenwoningen. De gevolgen van matig of geen onderhoud laten zich raden: verpaupering en verloedering liggen op de loer en als de nood aan de man is en die lift of dat dak moet écht worden gerepareerd, krijgen de bewoners een torenhoge rekening gepresenteerd. Lang niet alle eigenaren kunnen dat ophoesten, wat weer tot de nodige wrevel kan leiden bij de andere bewoners.


Wetsvoorstel

Om al dat gedoe voor te zijn, ligt er nu een wetsvoorstel op tafel om VvE’s te dwingen om zich beter voor te bereiden op onderhoud van gebouwen. Die verplichting bestaat eigenlijk al sinds 2008, maar met dat verschil dat die verplichtstelling nu concreet is gemaakt. Namelijk: VvE’s moeten straks een meerjarig onderhoudsplan hebben opgesteld, óf zij moeten jaarlijks 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw in een reservefonds stoppen. Voor wie zich afvraagt wat die herbouwwaarde van zijn pand eigenlijk is: dat is het bedrag waarvoor het getaxeerd is, mocht er brand uitbreken en het pand opnieuw moet worden opgebouwd.

 

Blij

Bij de belangenvereniging van huiseigenaren, Vereniging Eigen Huis, zijn ze maar wat blij met de wettelijke afspraak. De afgelopen jaren kwamen daar regelmatig telefoontjes binnen van huiseigenaren die zich afvroegen hoeveel geld ze het beste konden reserveren voor onderhoud. En vooral: wat ze moesten doen als hun mede-VvE’ers niet thuisgaven.,,Als onwelwillende buren straks nog weigeren, kun je naar de kantonrechter stappen en afdwingen dat ze meebetalen. Deze wet biedt mensen meer houvast en duidelijkheid”, reageert Hans André de La Porte van Eigen Huis.

Veiligheid

Houvast klinkt natuurlijk mooi, maar wat als zich helemaal niemand in de VvE bekommert om de planning of dat reservepotje? Wat doet die wet dan? Tsja, dan verandert er niets, beaamt directeur Kees Oomen van VvE Belang. ,,Het is echt aan de bewoners om dit op te pakken. De overheid treedt niet op als toezichthouder of inspecteur. Alleen als de veiligheid in het geding is: dan kan de gemeente ingrijpen en eigenaren tot onderhoud dwingen.”

 

Verdiepen

Een bijkomend voordeel van de wet is volgens Oomen dat kopers zich meer zullen gaan verdiepen in de VvE en niet alleen kijken naar de hoogte van servicekosten. ,,Door de verplichtstelling van een onderhoudsplan of de storting van 0,5 procent krijgen kopers een reëler beeld van de woonlasten. Dat voorkomt ellende later.” Over die ellende gesproken, volgens Oomen zijn er flateigenaren die een hogere onderhoudsrekening niet kunnen betalen. Ook daarvoor biedt het wetsvoorstel – het moet nog wel door de Eerste en Tweede Kamer – uitkomst; het wordt voor VvE’s eenvoudiger om geld te lenen.

Eigen Huis denkt dat de wet uiteindelijk bewoners zal aansporen meer onderhoud te plegen. ,,Doen ze niets, dan duperen zij uiteindelijk zichzelf. Dan daalt de waarde van de woning en vergis je niet: kopers kijken steeds kritischer of er een actieve VvE is en wat er in het potje zit.”

Bron: www.ad.nl
Lees hier het hele artikel