Technisch VvE beheer

Technisch VvE beheer

Het gebouw is voor de VvE haar belangrijkste bezit. Het goed onderhouden van uw pand draagt bij aan het woongenot en is in belangrijke mate bepalend voor de waarde van uw appartement. Voor de gemeenschappelijke onderdelen bent u, samen met de overige eigenaren, verantwoordelijk. Staal VvE Beheer ontzorgt u desgewenst op dit gebied.

Onder technisch beheer vallen de volgende werkzaamheden:

  • Het opvragen van offertes en bespreken/overleggen met het bestuur/adviescommissie
  • Het uitbesteden van werkzaamheden na goedkeuring van het bestuur of vergadering
  • Het laten opstellen van een offerte voor een meerjaren onderhoudsplanning en reserveren voor dit plan in overleg met de vereniging
  • Het begeleiden van schadeaangelegenheden
  • Het laten oplossen van storingen aan gemeenschappelijke eigendommen van de VvE
  • 24-uur/7 dagen per week bereikbaar in noodsituaties
  • Het laten controleren door een bouwkundige van uitgevoerde werkzaamheden indien gewenst (dit is tegen uurtarief van de bouwkundige)
  • Het zo nodig afsluiten en beheren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen