De VvE en de vrees voor precedentwerking

De VvE en de vrees voor precedentwerking

Een terugkerend onderwerp binnen VvE’s is de vrees voor precedentwerking. Tegenover die vrees van de VvE staat het eventuele belang van een individuele eigenaar die toestemming vraagt voor bijvoorbeeld het realiseren van een op- of aanbouw, het plaatsen van een airco met buitenunit, een zonnescherm en dergelijke. Veel VvE’s krijgen (regelmatig) dergelijke verzoeken van individuele eigenaars.

Voor wat betreft verzoeken aan de VvE tot het verlenen van toestemming, volgt uit de rechtspraak dat de VvE bij elk verzoek om toestemming opnieuw een belangenafweging moét en kán maken en daarbij rekening moet houden met de concrete omstandigheden van het geval. De VvE beoordeelt aldus, of het ene geval vergelijkbaar is met het andere. Zo oordeelde o.a. het Hof Amsterdam bij uitspraak van 29 november 2016. De verzoekende eigenaar kan er dus niet zonder meer van uit gaan dat van precedentwerking sprake is en daarmee rechten zijn ontstaan. Te allen tijde zal het verzoek afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Het feit dat eerder toestemming aan een andere eigenaar is verleend kan meespelen, maar is dus niet zonder meer doorslaggevend. Tegelijkertijd kan de VvE een verzoek om toestemming door eigenaar niet weigeren enkel vanwege de vrees voor precedentwerking.

Bron:  Rijssenbeek Advocaten – 9 augustus 2023

Photo by Isaac Benhesed on Unsplash

Warmtepomp niet verplicht voor appartementen per 2026

Geen verbod op cv-ketel voor appartementen

Appartementseigenaars mogen ook de komende jaren hun woningen en gebouwen blijven verwarmen met een gasgestookte cv-ketel. Daarmee vormen ze – net als eigenaren van monumenten – een uitzondering op de regel dat vanaf 1 januari 2026 de warmtepomp de norm wordt.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: VvE Belang – Belangenorganisatie voor de VvE en appartementseigenaar 01-05-2023

Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting eind april van start

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of

 elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Deze groep kan daarom niet of onvoldoende gebruik maken van het prijsplafond, maar wordt wel geraakt door de hoge energieprijzen. Het kabinet heeft daarom met spoed een alternatieve regeling, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB), uitgewerkt om ook deze groep te helpen. Het kabinet heeft de conceptregeling vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de regeling 25 april open wordt gesteld voor aanvragen.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: Rijksoverheid.nl  31-03-2023

Opkoopbescherming in Den Haag, verhuurvergunning aanvragen

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 maart 2022 geldt in Den Haag opkoopbescherming voor woningen. Als u een woning koopt met een WOZ-waarde tot en met € 355.000 mag u deze niet verhuren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning of ontheffing krijgen om de woning toch te kunnen verhuren.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: Gemeente Den Haag 01-03-2022

Rookmelders verplicht in 2022 voor bestaande bouw

Vanaf 1 juli 2022 rookmelders ook verplicht voor bestaande bouw

Sinds 2003 zijn rookmelders verplicht voor nieuwbouwwoningen. Vanaf 1 juli 2022 zullen ook in bestaande bouw rookmelders verplicht zijn.

In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen.

‘Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw’

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. 

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”

Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.

Reageren op deze internetconsultatie kan tot 21 maart via: https://www.internetconsultatie.nl

Daarnaast ligt het voorstel ook voor bij de VNG en voor advies bij het Adviescollege toetsing regeldruk. De planning is om het voorstel in april aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid 27-02-2022 Link naar bericht

Update 14 Sept 2021 -Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021 hebben wij besloten vooralsnog zoveel mogelijk digitaal te vergaderenIngeval er bij ons op kantoor wordt vergaderd, dan hanteren wij in verband met ieders veiligheid de volgende regels:

  • per appartementsrecht woont maximaal 1 afgevaardigde de vergadering bij;
  • geef, indien mogelijk, een machtiging af aan een medelid van uw VvE of aan ons als administrateur;
  • valt u onder één van de risicogroepen of heeft u klachten (hoesten, niezen, verhoging), blijf dan thuis en geef een machtiging af;
  • houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. 

Team Staal VvE Beheer

Update 28 Sept 2020 -Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen.

In het kader van de aanvullende maatregelen die maandag 28 september 2020 door het kabinet zijn genomen, bieden wij uw VvE de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Ingeval er bij ons op kantoor wordt vergaderd, dan hanteren wij in verband met ieders veiligheid de volgende regels:

  • alle leden dragen tijdens de vergadering een mondkapje;
  • per appartementsrecht woont maximaal 1 afgevaardigde de vergadering bij;
  • geef, indien mogelijk, een machtiging af aan een medelid van uw VvE of aan ons als administrateur
  • valt u onder één van de risicogroepen of heeft u klachten (hoesten, niezen, verhoging), blijf dan thuis en geef een machtiging af;
  • houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

Naast vergaderingen worden vooralsnog geen overige afspraken op kantoor gemaakt. Uiteraard blijven wij wél gewoon bereikbaar per telefoon en per email.

Wij danken u voor uw begrip.

3 vragen en antwoorden over de servicekosten van je woning

3 vragen en antwoorden over de servicekosten van je woning

Dit artikel is afkomstig uit Plus Magazine. Appartementbezitters en -huurders betalen soms boven op de hypotheek of huur elke maand servicekosten. Die kunnen soms flink oplopen en zijn regelmatig een bron van conflict. Daarom de belangrijkste vragen en antwoorden hierover.

1. Waarom betaal je met een appartement servicekosten?

Wie een appartement koopt, is formeel gezien mede-eigenaar van het hele gebouw. Alle eigenaren zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat gezamenlijk eigendom leidt tot rechten en plichten. En dat leidt tot kosten, die gezamenlijk worden betaald.

De kosten worden aan de hand van een verdeelsleutel over de eigenaren verdeeld. Het kan zijn dat iedere eigenaar evenveel betaalt, maar er kan ook een verdeling zijn op basis van het woonoppervlak, zodat een eigenaar van een groot appartement meer betaalt.

Ook is het mogelijk dat een deel van de eigenaren bepaalde kosten dragen, omdat alleen zij gebruikmaken van een voorziening. Denk bijvoorbeeld aan een kijktuin, waar niet iedereen zicht op heeft.

2. Moet je op de begane grond meebetalen aan de lift?

Het uitgangspunt is dat alle eigenaren bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten. Eigenaren op de begane grond betalen dus ook mee aan de lift, tenzij in de splitsingsakte anders is bepaald.

In een rechtszaak vond de rechter dat een lift niet dienstbaar is aan bewoners op de begane grond. Zij hoeven dus niet mee te betalen. Deze bepaling is echter niet in alle splitsingsaktes opgenomen.

3. Waaruit bestaan de servicekosten?

Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor toekomstig groot onderhoud, bijvoorbeeld aan het dak. De bijdrage aan het reservefonds is op basis van een meerjarenonderhoudsplan of op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde.

Ook moet de VvE een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor kleine VvE’s kan er een uitzondering zijn.

Bron: NU.nl
Foto: © Getty Images, Hollandse Hoogte, Plainpicture

Lees hier het hele artikel

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen. Daarom hebben wij, in navolging op de aanvullende maatregelen die zondag 15 maart 2020 door het kabinet zijn genomen, besloten alle vergaderingen tot nader order op te schorten.

Daarnaast worden er vooralsnog geen afspraken op kantoor gemaakt. Uiteraard blijven wij wél gewoon bereikbaar per telefoon en per email.
Wij danken u voor uw begrip.