Opkoopbescherming in Den Haag, verhuurvergunning aanvragen

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 maart 2022 geldt in Den Haag opkoopbescherming voor woningen. Als u een woning koopt met een WOZ-waarde tot en met € 355.000 mag u deze niet verhuren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vergunning of ontheffing krijgen om de woning toch te kunnen verhuren.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: Gemeente Den Haag 01-03-2022

Rookmelders verplicht in 2022 voor bestaande bouw

Vanaf 1 juli 2022 rookmelders ook verplicht voor bestaande bouw

Sinds 2003 zijn rookmelders verplicht voor nieuwbouwwoningen. Vanaf 1 juli 2022 zullen ook in bestaande bouw rookmelders verplicht zijn.

In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen.

‘Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw’

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. 

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”

Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.

Reageren op deze internetconsultatie kan tot 21 maart via: https://www.internetconsultatie.nl

Daarnaast ligt het voorstel ook voor bij de VNG en voor advies bij het Adviescollege toetsing regeldruk. De planning is om het voorstel in april aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid 27-02-2022 Link naar bericht

Update 14 Sept 2021 -Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021 hebben wij besloten vooralsnog zoveel mogelijk digitaal te vergaderenIngeval er bij ons op kantoor wordt vergaderd, dan hanteren wij in verband met ieders veiligheid de volgende regels:

  • per appartementsrecht woont maximaal 1 afgevaardigde de vergadering bij;
  • geef, indien mogelijk, een machtiging af aan een medelid van uw VvE of aan ons als administrateur;
  • valt u onder één van de risicogroepen of heeft u klachten (hoesten, niezen, verhoging), blijf dan thuis en geef een machtiging af;
  • houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. 

Team Staal VvE Beheer

Update 28 Sept 2020 -Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen.

In het kader van de aanvullende maatregelen die maandag 28 september 2020 door het kabinet zijn genomen, bieden wij uw VvE de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Ingeval er bij ons op kantoor wordt vergaderd, dan hanteren wij in verband met ieders veiligheid de volgende regels:

  • alle leden dragen tijdens de vergadering een mondkapje;
  • per appartementsrecht woont maximaal 1 afgevaardigde de vergadering bij;
  • geef, indien mogelijk, een machtiging af aan een medelid van uw VvE of aan ons als administrateur
  • valt u onder één van de risicogroepen of heeft u klachten (hoesten, niezen, verhoging), blijf dan thuis en geef een machtiging af;
  • houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.

Naast vergaderingen worden vooralsnog geen overige afspraken op kantoor gemaakt. Uiteraard blijven wij wél gewoon bereikbaar per telefoon en per email.

Wij danken u voor uw begrip.

3 vragen en antwoorden over de servicekosten van je woning

3 vragen en antwoorden over de servicekosten van je woning

Dit artikel is afkomstig uit Plus Magazine. Appartementbezitters en -huurders betalen soms boven op de hypotheek of huur elke maand servicekosten. Die kunnen soms flink oplopen en zijn regelmatig een bron van conflict. Daarom de belangrijkste vragen en antwoorden hierover.

1. Waarom betaal je met een appartement servicekosten?

Wie een appartement koopt, is formeel gezien mede-eigenaar van het hele gebouw. Alle eigenaren zijn automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat gezamenlijk eigendom leidt tot rechten en plichten. En dat leidt tot kosten, die gezamenlijk worden betaald.

De kosten worden aan de hand van een verdeelsleutel over de eigenaren verdeeld. Het kan zijn dat iedere eigenaar evenveel betaalt, maar er kan ook een verdeling zijn op basis van het woonoppervlak, zodat een eigenaar van een groot appartement meer betaalt.

Ook is het mogelijk dat een deel van de eigenaren bepaalde kosten dragen, omdat alleen zij gebruikmaken van een voorziening. Denk bijvoorbeeld aan een kijktuin, waar niet iedereen zicht op heeft.

2. Moet je op de begane grond meebetalen aan de lift?

Het uitgangspunt is dat alle eigenaren bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten. Eigenaren op de begane grond betalen dus ook mee aan de lift, tenzij in de splitsingsakte anders is bepaald.

In een rechtszaak vond de rechter dat een lift niet dienstbaar is aan bewoners op de begane grond. Zij hoeven dus niet mee te betalen. Deze bepaling is echter niet in alle splitsingsaktes opgenomen.

3. Waaruit bestaan de servicekosten?

Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor toekomstig groot onderhoud, bijvoorbeeld aan het dak. De bijdrage aan het reservefonds is op basis van een meerjarenonderhoudsplan of op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde.

Ook moet de VvE een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor kleine VvE’s kan er een uitzondering zijn.

Bron: NU.nl
Foto: © Getty Images, Hollandse Hoogte, Plainpicture

Lees hier het hele artikel

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Coronavirus (COVID-19) – Beleid Staal VvE Beheer

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van de maatregelen die Staal VvE Beheer heeft genomen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen. Daarom hebben wij, in navolging op de aanvullende maatregelen die zondag 15 maart 2020 door het kabinet zijn genomen, besloten alle vergaderingen tot nader order op te schorten.

Daarnaast worden er vooralsnog geen afspraken op kantoor gemaakt. Uiteraard blijven wij wél gewoon bereikbaar per telefoon en per email.
Wij danken u voor uw begrip.

© Hemmy van Reenen

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. Ten onrechte. Resultaat: eigenaren betalen structureel te veel belasting over hun WOZ-waarde.

Stel: je bent eigenaar van een appartement. Dan moet je geld reserveren voor groot onderhoud van het pand. Dat gaat naar het zogenoemde VvE-potje. Gemeenten nemen ten onrechte het aandeel in de VvE-reserve mee in de waardebepaling van een woning, zo constateerde Previcus Vastgoed in de aflevering van Kassa vanavond. Het vastgoedbedrijf dat taxaties controleert werd vorig jaar in het gelijk gesteld door het Hooggerechtshof in Den Haag.

Het probleem is omvangrijk, want het gaat om praktisch alle gemeenten die dezelfde fout maken. ,,Tot nu toe heb ik nog geen gemeente meegemaakt waar het goed gaat’’, zei Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed. ,,Het is voor gemeenten lastig om dit goed te doen. Ze krijgen van het kadaster verkoopcijfers aangeleverd op basis waarvan ze de WOZ-beschikking vaststellen. Eigenlijk zouden ze moeten gaan graven naar het VvE-aandeel in de koopsom en de WOZ-beschikking daarop corrigeren, maar dat kost tijd en moeite. Het gaat al jaren op deze manier.’’

De constructie met het VvE-potje is al jaren bekend, zei hij. ,,Dat is lang geleden zo bepaald en daar is niets mis mee. Alleen het bepalen van de WOZ-waarde moet wettelijk gezien zonder het VvE-reservebedrag. En dat gebeurt nu niet.”

Bron: AD
Foto: © Hemmy van Reenen

Lees hier het hele artikel

Banken trekken deur dicht voor VvE’s

Banken trekken deur dicht voor VvE’s

Grote VvE’s hebben moeite om hun geld veilig over banken te spreiden. Slechts een handvol banken is bereid om geld voor de verplichte meerjarenbegroting bij hen te laten stallen. Daardoor komen VvE’s die meer dan 600.000 euro aan onderhoudsreserves bezitten in de knel om dat geld veilig te spreiden voor het depositogarantiestelsel.

Business consultant voor de financiële dienstverlening Arthur Goes viel onlangs op dat ook Van Lanschot geen VvE meer accepteert als die niet bereid is te beleggen. In vakblad Vastgoedmarkt vertelt hij dat 99 procent van de VvE’s van hun leden helemaal niet mogen beleggen. “Het wordt langzaam onmogelijk voor een grotere VvE om aan de verplichtingen uit het modelreglement te voldoen”, zegt Goes.

Beheerders

Vastgoedmarkt sprak ook met Vastgoedbeheerder Newomij, die de terugtrekkende beweging van banken bevestigt. “Banken zijn inderdaad niet erg geïnteresseerd in een VvE als klant, of dat nu gaat om een rekening courant of om het plaatsen van spaargelden. Vooral VvE’s die proberen hun middelen te spreiden hebben nog nauwelijks keuze, bij de grootste banken gaat de deur daarvoor met moeite open”, zegt woordvoerder Mireille Thakoersingh.

Zes banken over

De vastgoedbeheerder kan maximaal nog met zes banken zaken doen. “Dat betekent ten aanzien van het deposito garantie stelsel dat een VvE met meer dan 600.000 euro aan middelen die waarschijnlijk niet ‘veilig’ kunnen plaatsen. De VvE’s die wij beheren kiezen niet voor andere beleggingsopties, de ‘veiligheid’ die banken bieden is voor een VvE erg belangrijk. De ervaring van ons bij VvE’s waar dit speelt is dat men zich bij de situatie neerlegt. De banken bepalen en er zijn weinig tot geen alternatieven voorhanden.”

Snel aanspreken

Overigens benadrukt Thakoersingh dat het probleem alleen bij de grotere VvE’s speelt, kleine VvE’s beschikken zelden over zoveel reserves. Omdat de grote VvE’s de middelen meestal op middellange termijn ook weer aanspreken, neemt het risico vaak snel weer af.

Bron: AM:WEB

Lees hier het hele artikel