VvE – Vereniging van eigenaren en onderhoud

Het spreekt voor zich dat goed onderhoud belangrijk is voor het waardebehoud van uw appartement en voor uw woongenot. Hoe zit het met de verdeling van de onderhoudskosten van een appartementencomplex? Waar moet u op letten?

Eigenaar van een appartementsrecht

Als eigenaar van een appartementsrecht heeft u het gebruiksrecht van het privégedeelte en het recht van medegebruik van gemeenschappelijke gedeelten en bent u mede-eigenaar van het gehele appartementencomplex. Dit houdt in dat u als eigenaar mede verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het gehele gebouw.

Verdeling VvE onderhoudskosten.

De kosten voor de privégedeelten komen voor rekening van de eigenaren zelf. De kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen komen voor rekening van alle eigenaren samen.

Tip. Hoe de verdeling in de onderhoudskosten van privé en gezamenlijk is geregeld, is terug te vinden in de splitsingsakte.

Uitvoeren gezamenlijk VvE onderhoud.

Een goed onderhouden appartementencomplex betekent waardebehoud van het appartement en een beter woongenot.

Het belang van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is dan ook om gezamenlijk onderhoud uit te voeren. Om planmatig onderhoud uit te voeren, kan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als basis dienen. Een bouwkundige inspecteert het complex in detail op gebreken en maakt een tijdsplanning voor het plegen van onderhoud. Aan de hand van dit MJOP kunnen dan gelden worden gereserveerd.

Onenigheid in de VvE over de uitvoering van een MJOP

Vergaderbesluit. Het besluit tot het opstellen van een MJOP wordt genomen in de vergadering. Wat kunt u doen als de meerderheid in de vergadering van eigenaren besluit om geen noodzakelijk onderhoud te verrichten?

De eigenaar die het niet eens is met het besluit, kan zich binnen een maand nadat hij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit, wenden tot de kantonrechter. Het besluit kan dan op verzoek worden vernietigd door de rechter. Het besluit moet dan wel in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Ook kan de rechter op verzoek een machtiging afgeven die het weigeren of uitblijven van de noodzakelijke toestemming van de vergadering vervangt.

Wat is een splitsingsakte en voor wie is het onderhoud?.

Zoals gezegd, is in de splitsingsakte terug te vinden wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van welk gedeelte van het complex.

Afwijkende afspraken.

Soms worden er door de eigenaren afwijkende afspraken gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld in de vergadering besloten dat het onderhoud van de kozijnen voor de individuele eigenaar is en niet voor de gezamenlijke eigenaren, zoals is opgenomen in de splitsingsakte. Is dit besluit dan geldig?

Let op 1: Een besluit dat in strijd is met de splitsingsakte is nietig, oftewel: ongelding. Toch kan dit besluit wel geldig zijn als alle eigenaren het eens zijn met de afwijking.

Let op 2: Als er een nieuwe eigenaar komt, dan hoeft deze eigenaar zich niet te houden aan deze afspraak. Om het besluit geldig te laten zijn, moet de splitsingsakte wijzigen.

 

Bron: Tips en Advies Vastgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.